KURSLAR

KAYIT TALEP FORMU


KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4
Temel Yaşam Desteği Kursu Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Yayına Hazırlama ve Değerlendirme Sağlık Çalışanları için Cinsel Sağlık Kursu
Eğitmenler: Doç. Dr. Yeter Kitiş Eğitmenler: Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Eğitmenler: Prof. Dr. Naile Bilgili Eğitmenler: Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel
Prof. Dr. Hülya Bulut Prof. Dr. Seçil Özkan Doç. Dr. Eda Köksal Prof. Dr. Emel Ege
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal Doç. Dr. Seyit Çıtaker Prof. Dr. Kafiye Eroğlu
Öğr. Gör. Dr. Asiye Uğraş Dikmen Prof. Dr. Zehra Gölbaşı 
Dr. Gökhan Yıldırımkaya
Kurs Yürütücüsü : Doç. Dr. Yeter Kitiş
Kurs Programının Adı : TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU
Kurs Programının Tarihi : 01.12.2018
Kurs Programının Süresi : 1 tam gün
Kursun Amacı  : Sağlık çalışanlarına güncel rehberler eşliğinde temel yaşam desteği bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Kurs Programının Hedefleri : Kursun sonunda katılımcılar,
Temel Yaşam desteğinin temel ilkelerini bilir,
Yaşam belirtilerini ve yaşam belirtilerinin değerlendirilmesini bilir,
Solunum ve kalp canlandırma uygulamalarını açıklar,
Temel yaşam desteği uygulamalarını doğru sıra ve teknikle uygulayabilir.
Kontenjan : En fazla 25 kişi
Öğretim Yöntemleri : Anlatım, demonstrasyon
Hedef Kitle : Sağlık alanında çalışan profesyoneller, akademisyen ve öğrenciler
Kurs Eğiticileri : Doç. Dr. Yeter Kitiş
Prof. Dr. Hülya Bulut
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan

Doç. Dr. Yeter Kitiş, Lisans ve Yükseklisans öğrenimini Ege Üniversitesinde,doktoraöğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. Kitiş, 2005 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Lisans ve Lisansüstü hemşirelik programlarında Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlığın Geliştirilmesi, İş Sağlığı Hemşireliği, Evde Bakım, Epidemiyoloji ve Araştırma Teknikleri derslerini yürütmektedir. Sağlığın Geliştirilmesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Çalışan Sağlığı konularında bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda Gazi üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde faaliyet gösteren İlkyardım Eğitim Merkezinde sorumlu müdür ve ilkyardım eğitmeni olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Hülya Bulut, Lisans ve Lisansüstü öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde tamamlamış, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Doktora derecesini almıştır. Bulut, 2005 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans ve Lisansüstü hemşirelik programlarında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hastalıkların tıbbi yönü ve hemşirelik yaklaşımı, Acil Hemşireliği ve İlkyardım derslerini yürütmektedir. Aynı zamanda Gazi üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde faaliyet gösteren İlkyardım Eğitim Merkezinde ilkyardım eğitmeni olarak görev yapmaktadır.


Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan, Lisans ve Lisansüstü öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır. Kutlutürkan, 2002 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans ve Lisansüstü hemşirelik programlarında İç Hastalıkları Hemşireliği, İlk ve Acil yardım hemşireliği, Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımı, Yoğun Bakım, Onkoloji Hemşireliği derslerini yürütmektedir. Aynı zamanda Gazi üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde faaliyet gösteren İlkyardım Eğitim Merkezinde ilkyardım eğitmeni olarak görev yapmaktadır.

Kurs Programının Adı : SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARIMI VE VERİ ANALİZİ
Kurs Programının Tarihi : 01.12.2018
Kurs Programının Süresi : 1 tam gün
Kursun Amacı  : Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan akademisyenlerin araştırma yöntemleri ve analiz bilgilerini artırmak, becerilerini geliştirmek.
Kurs Programının İçeriği : Sağlık Bilimlerinde Veri Kaynakları ve Veri Toplama
Gözlemsel Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri
 • Tanımlayıcı Araştırmalar
 • Analitik Araştırmalar
Deneysel Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri
 • Saha Araştırmaları
 • Klinik Araştırmalar
Tanımlayıcı İstatistikler ve Analiz
Çıkarımsal İstatistikler ve Analiz (Önemlilik Testleri)
Kontenjan : En az 10, en çok 25 katılımcı
Eğitim Yöntemleri : Ders anlatımı, örnek olgu çalışması, grup çalışması
Hedef Kitle : Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri, akademik gelişimine katkı sağlamak isteyen öğretim üyeleri
Verilecek Belge : Katılım belgesi
Kurs Eğiticileri : Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL
Öğr. Gör. Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında görevli kurs eğiticileri, sağlık bilimlerinde başta klinik araştırmalar ve epidemiyoloji olmak üzere lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim kapsamında pek çok uzmanlık alanında eğitici olarak görev almış, uluslararası indekslerde kayıtlı yüzlerce araştırması bulunan yetkin öğretim üyeleridir.
Kurs Programının Adı : BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ, YAYINA HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
Kurs Programının Tarihi : 01.12.2018
Kurs Programının Süresi : 1 tam gün
Kursun Amacı  : Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan akademisyenlerin bilimsel makale yazma, yayına hazırlama sürecine ilişkin bilgilerini artırmak, becerilerini geliştirmek.
Kurs Programının İçeriği :

Ayrıntılı program ekte sunulmuştur.

- Bilimsel makale yazma süreci
 • Literatür tarama
 • Problem tanımlama
 • Araştırma sorusu ve hipotez yazma
 • Yöntem
 • Tartışma
- Yayına Hazırlama süreci
- Hakem ve Editör değerlendirme süreci
Kontenjan : En az 10, en çok 30 katılımcı
Eğitim Yöntemleri : Ders anlatımı, grup çalışması.
Hedef Kitle : Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri, akademik gelişimine katkı sağlamak isteyen öğretim üyeleri
Verilecek Belge : Katılım belgesi
Kurs Eğiticileri : Prof. Dr. Naile BİLGİLİ
Doç. Dr. Eda KÖKSAL
Doç. Dr. Seyit ÇITAKER

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görevli kurs eğiticileri, sağlık bilimlerinde başta klinik araştırmalar ve epidemiyoloji olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında uzmanlık alanlarında eğitici olarak görev yapmakta olan, uluslararası indekslerde kayıtlı araştırma ve projeleri bulunan yetkin öğretim üyeleridir.
Kurs Yürütücüsü : Prof. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL
Kurs Programının Adı : SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN CİNSEL SAĞLIK KURSU
Kurs Programının Tarihi : 01.12.2018
Kurs Programının Süresi : 1 tam gün
Kursun Amacı  : Bu kursun amacı; cinsellik ve cinsel sağlığa ilişkin temel teorik bilgiler doğrultusunda katılımcıların kendi duygu düşünce ve inançlarına yönelik bir farkındalık oluşturmak, bunun sonucunda bireyin bakımına cinsellikle ilgili konuları entegre etmek ve daha nitelikli bir sağlık bakım hizmeti vermek için bir motivasyon geliştirmektir.
Kurs Programının Hedefleri :

Bu kursun sonunda katılımcılar;

 1. Cinsellik kavramını çok boyutlu olarak tanımlayabilir,
 2. Cinselliğin insan hayatındaki önemini bilir,
 3. Cinsellikle ilgili evrensel değerleri sıralayabilir,
 4. Cinsellikle ilgili kendi değer,duygu ve düşüncelerine ilişkin bir farkındalık kazanır
 5. Cinsel sağlığı etkileyen faktörleri bilir
 6. Bakım verdiği bireyle cinsellikle ilgili konularda rahat iletişim kurabilir,
Kontenjan : 20 kişi
Eğitim Yöntemleri : Sözlü sunum, vakalar ve bunlara uygun yaklaşım yöntemlerinin interaktif biçimde sunulması  
Hedef Kitle : Klinisyen ve akademisyen bütün sağlık çalışanları
Verilecek Belge : Katılım belgesi
Kurs Eğiticileri * : Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel
Prof. Dr. Emel Ege
Prof. Dr. Kafiye Eroğlu
Prof. Dr. Zehra Gölbaşı
Dr. Gökhan Yıldırımkaya

*Sıralama soyadına göre alfabetik olarak yapılmıştır.


09:00 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:15 Cinsellikle ilgili temel kavramlar ve evrensel değerler Prof.Dr. Zehra Gölbaşı
10:15 - 11:00 Cinsel sağlığı etkileyen faktörler Cinsel sağlık ve sık karşılaşılan cinsel sağlık sorunları Prof.Dr. Emel Ege
11:10 - 11:15 Çay/Kahve Arası
11:15 - 12:00 Riskli gruplarda cinsel sağlığın önemi ve çözüm önerileri Dr. GökhanYıldırımkaya
12:00 - 13:30 Öğle yemeği Arası
13:30 - 14:15 Cinsel sağlığı değerlendirmesinde engeller Prof.Dr. Kafiye Eroğlu
14:15 - 15:00 Cinsel sağlığın değerlendirilmesinde stratejiler Prof.Dr. Ayten Şentürk Erenel
15:00 - 15:15 Çay/Kahve Arası
15:15 - 16:00 Model kullanarak danışan cinselliğinin değerlendirilmesi “vaka çalışması” Prof.Dr. Zehra Gölbaşı , Prof.Dr. Ayten Şentürk Erenel
16:00 - 16:15 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış