15.12.2021-ÇARŞAMBA
  1. Salon 2. Salon
19.00-21.30 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü:
Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyonu, Nöromüsküler Hastalıklarda Öksürüğün Değerlendirmesi ve Öksürük Makinasi (Cough Assist) Kursu
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
Odyoloji Bölümü:
Çocuklarda Santral İşitsel İşlemleme Bozukluklarında Değerlendirme
Kurs Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL
16.12.2021- PERŞEMBE
  1. Salon 2. Salon
19.00-21.30 Beslenme ve Diyetetik Bölümü:
Enteral-Parenteral Beslenmede Vaka Çözümleri
Kurs Koordinatörü:Prof. Dr. Gamze AKBULUT
Odyoloji Bölümü:
İşitme Kayıplı Çocuklarda Aile Merkezli İşitsel Rehabilitasyon Uygulamaları
Kurs Koordinatörü:Dr. Öğretim Üyesi Şenay ALTINYAY
Kurs Koordinatörü :

Prof. Dr. Gamze AKBULUT


Tarih :

16 Aralık 2021


Saat :

19:00 – 21:30


Kurs Kontenjanı :

40


Kurs Ücreti :

180 TL ( KDV dahil )


Kursun Amacı :


Kurs Programı :

Kurs Koordinatörü :

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ


Tarih :

15 Aralık 2021


Saat :

19:00 – 21:30


Kurs Kontenjanı :

40


Kurs Ücreti :

180 TL ( KDV dahil )


Kursun Amacı :

Fizyoterapistlere havayolu temizleme tekniklerinden yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu ve öksürük fasilitasyonu için kullanılan öksürük makinası uygulamaları hakkında eğitim vermek, bilgi ve beceri kazandırmak.


Kurs Programı :

Giriş:

 • Havayolu klirensi bozuklukları
 • Havayolu temizliğini bozan etkenler ve olumsuz sonuçları
 • Havayolu temizleme tekniklerinin amaçları
 • Havayolu temizleme teknikleri nelerdir?

1. Bölüm: Yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu (YFGDO)

 • Yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu endikasyonları
 • Yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu kontraendikasyonları
 • Fizyolojik etkileri
 • Yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyonu uygulama prensipleri
 • Yararları, avantajları ve dezavantajları
 • Pratik uygulamaların kayıtlar üzerinden anlatılması ve tartışma
 • Klinik karar verme, vaka tartışması

2. Bölüm: Nöromüsküler hastalıklarda öksürüğün değerlendirilmesi ve öksürük makinası (cough asist)

 • Nöromüsküler hastalıklarda öksürük kuvvetinin azalma sebepleri
 • Normal öksürüğün mekanizması
 • Nöromüsküler hastalıklarda öksürük kuvvetinin değerlendirilmesi
 • Nöromüsküler hastalıklarda öksürüğün fasilitasyon yöntemleri
 • Öksürük makinasının endikasyonları
 • Öksürük makinasının kontraendikasyonları
 • Öksürük maskinasının kullanımı, uygulama prensipleri
 • Pratik uygulamaların kayıtlar üzerinden anlatılması ve tartışma
 • Klinik karar verme, vaka tartışması
Kurs Koordinatörü :

Öğr. Gör. Dr. Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL


Tarih :

15 Aralık 2021


Saat :

19:00 – 21:30


Kurs Kontenjanı :

40


Kurs Ücreti :

180 TL ( KDV dahil )


Kursun Amacı :

Katılımcılara, çocuklarda işitme kaybı, zeka, gelişim geriliği, hatta dili öğrenme güçlüğü olmadığı halde dinleme, söylenenleri anlama, hafıza ve okuma güçlüğü gibi problemlerinin işitsel işlemleme açısından bozukluğun doğasının tespit edilmesine yönelik farkındalık, bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.


Kurs Programı :

Giriş :

 • Santral İşitsel İşlemleme Nedir?
 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Nedir?
 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?
 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

1. Bölüm: Değerlendirme araçlarının tanıtımı, amacı

 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Riski Olan Çocukları Tarama Anketleri
 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Davranışsal Testleri
 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Elektrofizyolojik Testleri

2. Bölüm: Değerlendirme araçlarının uygulanması

 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Tarama Anketleri Uygulaması
 • Santral İşitsel İşlemleme Bozukluğu Verbal Testlerin Uygulaması
 • Pratik uygulamaların tartışılması, klinik karar verme
Kurs Koordinatörü :

Dr. Öğretim Üyesi Şenay ALTINYAY


Tarih :

16 Aralık 2021


Saat :

19:00 – 21:30


Kurs Kontenjanı :

40


Kurs Ücreti :

180 TL ( KDV dahil )


Kursun Amacı :

Bu kursun amacı, katılımcıların aile merkezli rehabilitasyon uygulamalarının temel ilkelerine, uygulama prensiplerine ve işitsel rehabilitasyon planlamasına yönelik farkındalık, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.


Kurs Programı :

İşitme kayıplı çocuklarda rehabilitasyon
Aile merkezli rehabilitasyonun özellikleri ve ilkeleri
Aİle ve işitme kayıplı çocukların değerledirilmesi
Aile merkezli rehabilitasyon uygulamalarında seans planlama
Aile merkezli rehabilitasyon uygulama basamakları
İşitme kayıplı çocuklarda aile merkezli işitsel rehabilitasyon uygulama vaka örnekleri