BİLİMSEL PROGRAM


Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 10 ( OP-123 / OP-134 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Nermin Gürhan, Doç. Dr. Nurcan Çalışkan
Solunum teknikleri eğitiminin travay süresi ve anksiyete düzeyi üzerine etkisi Sevil Çiçek
Erişkin Tip Aşılar Hakkında 18 Yaş Üstü Bireylerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Aliye Bulut
The effects of two different electrical stimulation methods on the pain intensity of the patients who had undergone abdominal surgery with a midline incision: Randomized controlled clinical trial Bediye Öztaş
Yazarın isteğiyle iptal edilmiştir.
Meme kanserli kadınların tamamlayıcı ve alternatif yaklaşım kullanımlarına göre iyilik hali ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Betül Çakmak
Hemşirelerin Mesleğe Bakış Açısının Sahaya Yansıması Zeynep Gökkaya
Yetişkinlerin Kolorektal Kanserden Korunmaya Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi Burcu Cengiz
Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu ve Etkileyen Etmenler Duygu Oktay
Hemşirelik öğrencilerinin aleksitimi düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki Behire Sançar
7-14 Yaş Arası Çocukların Tıbbi İşlem Korkularının İncelenmesi Yeliz Suna Dağ
Epigallocatechin- 3-Gallate (EGCG) Rich White Tea Reduced Cisplatin-Related Renal Dysfunction in Adult Female Rats Sinan Saral
Kanguru anne bakımı: Düşük doğum ağırlıklı ve prematüre doğan bebeklerde iki yıllık deneyim Bİrgül Say
09:00-10:15 Oturum 4 -Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetimi / Ulusal ve Uluslararası Politikalar
Moderatörler:
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
09:00-09:15 Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Risklerinin Değişimi ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önemi
Doç. Dr. Toker Ergüder
WHO Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yaşam Süreci Program Sorumlusu
09:15-09:30 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminde Engeller ve Sınırlılıklar
Prof. Dr. Naile Bilgili
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
09:30-09:45 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminde Fiziksel Aktivite: Bireysel ve Toplumsal Farkındalığın Arttırılması
Doç. Dr. Nihan Kafa
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi
09:45-10:00 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminde Sağlıklı Beslenme
Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi
10:00-10:25 Tartışma
10:25-10:45 Ara
10:45-11:55 Oturum 5 – Farklı Boyutlarıyla Sağlıkta Şiddet ve Önlenmesi
Moderatörler:
Doç. Dr. Yeter Kitiş, Doç.Dr. Saniye Bilici
10:45-11:00 Şiddetin Önlenmesinde Sağlık Sendikalarının Yeri ve Önemi
Fatih Seyran
Sağlık - Sen Genel Sekreteri - SASAM
11:00-11:15 Sağlıkta Şiddetin Medya Boyutu
Yeşim Sert Karaaslan
Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, Gazeteci
11:15-11:30 Sağlıkta Şiddetin Önlenmesinde İletişim
Doç. Dr. Deniz Sezgin
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
11:30-11:55 Tartışma
11:55-12:15 Ara
12:15-12:45 Uydu Sempozyumu 4
Moderatörler:
Doç. Dr. Eda Köksal, Doç. Dr. Deran Oskay
A stroll through the European Project landscape
Karel Van Isacker
PhoenixKM, International Relations
12:45-13:30 Öğle Yemeği
12:45-13:30 Sözel Bildiri Oturumu 13 ( OP-159 / OP-166)
Moderatörler:
Doç. Dr. Satı Demir, Prof. Dr. Emel Ege
İnsan İnsana İlişki Modeli'ne göre over kanseri olgusunun incelenmesi Sevil Çiçek
Sağlık Çalışanlarında Obezite Durumu: Bir Tarama Çalışması Aliye Bulut
Sağlık Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrenciler Gözü İle Sağlıkta Şiddet Tülay Bülbül
Model kullanarak riskli gebenin (hiperemezis) takibi - Roy adaptasyon modeli Rasime Yildirim
Yutma Güçlüğü Olan Multipl Sklerozlu Hastalara Verilen Eğitimin Solunum Komplikasyonları, Beslenme Durumu ve Yutma ile İlişkili Yaşam Kalitesine Etkisi Elif Gökçe Tenekeci
Geleceğin Hemşirelerinin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitimin Önemi Sultan Güçlü
Cerrahi Hastalarının Hasta Hakları Farkındalığı Hesna Gürler
Zihinsel Özel Gereksinimi Olan Çocuk Annelerinde Psikolojik Sağlamlık ve Baba Katılımı İlişkisi Ayşegül Kara
13:30-14:00 Konferans - Sağlıkta Değişen Riskler, Kronik Hastalıklar ve Sağlık Bilimleri
Dr. Pavel Ursu 
WHO Türkiye Temsilcisi
14:00-15:15 Panel – Sağlık Bilimlerinin Geleceği, Yönelimleri ve İnsan Gücü
Moderatörler:
Prof. Dr. Nevin A. Güzel, Prof. Dr. Aydan Genç
14:00-14:15 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prof. Dr. Gül Şener
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
14:15-14:30 Ergoterapi
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı
14:30-14:45 Çocuk Gelişimi
Prof. Dr. Neriman Aral
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
14:45-15:00 Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Murat Baş
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı
15:00-15:15 Hemşirelik
Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
15:15-15:30 Ara
15:30-17:15 Panel – Sağlık Bilimlerinde Öğrenci Olmak
Moderatörler:
Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, Doç. Dr. Aslı Uçar
15:30-15:45 Hemşirelik Cansu Oğuzhan
15:45-16:00 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hacer Öncü
16:00-16:15 Beslenme Yaprak Yılmaz
16:15-16:30 Ergoterapi Erg Ege Temizkan
16:30-16:45 Odyoloji Nuriye Yıldırım
16:45-17:00 Dil ve Konuşma TerapisiHakan Gölaç
17:00-17:15 Çocuk Gelişimi Ayten Doğan Keskin
17:15-18:15 Panel – Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon
Moderatörler:
Prof. Dr. Osman Yılmaz, Prof. Dr. Efsun Karabudak
17:15 - 17:35 Akreditasyon Sürecinde Anahtar Beceriler
Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
17:35-17:55 Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon Sürecinden Beklentiler
Prof. Dr. Özlem Ülger
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
17:55-18:15 Tartışma
18:15-19:00 Kapanış
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 11 ( OP-135 / OP-146 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Veli Duyan, Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu
Kadınlarda Türkiye Türkçesi’ndeki ünlülerin formant frekans değerleri ve ünlü dörtgenleri Çiğdem Önen
Ruh Sağlığı Okuryazarlığı-Ölçeği’nin (RSOY-Ölçeği) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi Saniye Göktaş
Depresyon Okuryazarlığı Ölçeği’nin (DOY-Ölçeği) Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi Saniye Göktaş
Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Fatma Arpacı
Ankara ‘nın En Yoğun Acil Servisinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Şiddet Konusunda Görüşleri Elmas Gizem Mendeş
Obezite, Gıda Güvencesi ve Makroekonomik Faktörler: 104 Ülke Verilerinin Değerlendirilmesi Selen Yılmaz Işıkhan
Çalışan Motivasyonuna Dayalı Kurum Kültürü Oluşturma Modeli: Sincan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Alanında Çalışanların Sosyal Komite Faaliyetlerine Yönelik Görüşlerinin Nitel Olarak Belirlenmesi Mihran Küçük
Acil Serviste Sağlık Çalışanı Olmak Esma Rençber
Erken Dönem Gebelikte Baş Ağrısı ile Ortaya Çıkan Serebral Ven Trombozu Reyhan Aydın
Risk factors of postoperative delirium in older adult patients: a systematic review of nursing studies Meltem Meriç
Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları Atike Nilay Kublashvılı
Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Uyku Kaliteleri İle İlişkili Faktörler: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma İlknur Dolu
12:45-13:30 Öğle Yemeği
12:45-13:30 Sözel Bildiri Oturumu 14 ( OP-167 / OP-175 )
Moderatörler:
Doç.Dr. Sevinç Kutlutürkan, Doç. Dr. Nilüfer Acar Tek
Kız Yurdunda Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Gamze Çalık
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akdeniz Diyeti Uyumları ile Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi ve İlişkili Etmenler Nezihe Otay Lüle
Futbolcuların alt ekstremite kas ve yağ oranları, vücut kitle indeksleri ile aerobik kapasite, çeviklik ve patlayıcı kuvvet arasındaki ilişki Nezihe Otay Lüle
Tip 2 diyabetli bireylerin tatlandırıcı ve tatlı tüketimleri ile metabolik kontrol arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Feyza Öztürk
Bir diyet polikliniğine başvuran hastaların genel sağlık profili Aslı Onur
Sağlık personelinin anne sütü bankacılığı hakkındaki görüşlerinin saptanması Aslı Onur
Yatarak Tedavi Gören 7-17 Yaş Çocuk Hastaların Hemşire Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforların Belirlenmesi Kadriye Demir
Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Yaygınlığı ve Premenstrual Sendromun Mental İyi Oluşluk ile İlişkisi Zülal Aydınay
Bir meslek yüksekokulu öğrencilerinin meslek seçimleri ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi Rasime Yildirim
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 12 ( OP-147 / OP-158 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Ramazan Arı, Doç. Dr. Didem Türkyılmaz
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalı̇te algılarının incelenmesı̇ Merve Koyuncu
Fenilketonürili çocuğu olan annelerin evlilik yaşamının ve algıladıkları sosyal desteğin incelenmesi Merve Koyuncu
Okul öncesi eğitimde aile eğitim seminerlerinin etkilerinin incelenmesi: Aile tutumları ve farkındalıkları Sırma Seda Bapoğlu Dümenci
Çocuk Edebiyatında Engellilik Kavramının Çeşitli Unsurlar Açısından İncelenmesi Mehmet Güney
Çocukluk Çağı İşitme Ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yaklaşım Osman Yılmaz
Madde Bağımlılığı Grup Çalışması Sürecindeki Bireylerde Tedavi Motivasyonunu Etkileyen Psikososyal Faktörler Tuğba Görgülü
Fontan Prosedürü Uygulanmış Bir Hastanın Postoperatif Dönemdeki Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Öznur Başdaş
Over kisti ön tanılı anterior sakral meningosel; olgu sunumu Reyhan Aydın
Sağlıklı gebelerde prenatal distresi etkileyen faktörler Başak Demirtaş Hiçyılmaz
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenci Olmak Evrim Bayraktar
Kırşehir'deki Kadınların Annelik Hüznü Yaşama Durumları Evrim Bayraktar
Mekanik Ventilatör Desteği Alan Hastalarla İletişimde, Resimli İletişim Materyali Kullanımının, Anksiyete ve Konfor Üzerine Etkisi Bircan Kolçak
12:45-13:30 Öğle Yemeği
12:45-13:30 Sözel Bildiri Oturumu 15 ( OP-176 / OP-185 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Fatma Elibol, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arıbaş
Prematüre Doğmuş Bebeklere Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan İki Farklı Göğüs Fizyoterapisi Yönteminin Kısa Dönem Etkilerinin Karşılaştırılması. Bir Pilot Çalışma Sevil Üzer
İnme Hastalarında Bilgisayarlı ve Klinik Oturma Dengesi Ölçümünün Kaşılaştırılması Aytül Özdil
Servikal ve Lumbal Disk Hernili Hastalarda Ağrı, Ağrı İnançları ve Vücut Farkındalığının Karşılaştırılması Ayça Aytar Tığlı
Akademisyenlerde uyku kalitesi ile yorgunluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma Nazire Nur Yıldız
Ayak Kısaltma ve Havlu Toplama Egzersizlerinin Naviküler Düşme ve Metatarsal Genişleme Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması Merve Sevik
Okul öncesi öğretmen adaylarının çocukluk döneminde babanın anneye yönelik şiddetine tanık olma durumları ve iletişim becerileri Remzi Aydın
Türkçeye Uyarlanan Barnett Çocuk Sevme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ortaokul Öğrencileri Formu Remzi Aydın
Kliniğimizde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri Necla Aydın Peker
Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Akademik Güdülenme ve Akademik Özyeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sultan Güçlü
The Effect of Laughter Therapy on Life Satisfaction and Loneliness in Older Adults Living in a Nursing Home: A Parallel Group Randomized Control Trial Nilgün Kuru Alıcı