Saat Konu
10.00-11.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Doç.Dr. Sevil GÜLER, Dr. Feride ERCAN
2. Salon
Diğer
Moderatörler: Dr. Öğr.Üyesi Umut APAYDIN, Dr. Süleyman KÖSE
11.00-12.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Dr.Öğr. Üyesi Deniz ÖZTÜRK, Dr. Evrim EYİKARA
2. Salon
Diğer
Moderatörler: Dr. Semra NAVRUZ VARLI, Dr. Müserrefe Nur KELEŞ
13.00-14.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Doç.Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR, Dr. Tuğba KARATAŞ
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Moderatörler: Doç.Dr. Zeynep HAZAR, Dr. Öğr. Üyesi Erkan EROL
14.00-15.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Prof.Dr. Ülkü POLAT, Dr. Nevra KALKAN
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Moderatörler: Dr. Öğr.Üyesi Zeynep TUNA
15.00-16.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBOLAT, Dr. Sıdıka PELİT
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Moderatörler: Dr. Gökhan YAZICI
16.00-17.00 Sözel Bildiri Oturumları
  2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Moderatörler: Dr. Çağla ÖZKUL, Öğr. Gör. Dr. Kamile UZUN AKKAYA
19:00-21:30 Kurs
  1. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyonu, Nöromüsküler Hastalıklarda Öksürüğün Değerlendirmesi ve Öksürük Makinasi (Cough Assist) Kursu Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
2. Salon
Odyoloji Bölümü
Çocuklarda Santral İşitsel İşlemleme Bozukluklarında Değerlendirme Kurs Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL
Saat Konu
10.00-10.30 AÇILIŞ
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Bülent ELBASAN, Kongre Başkanı
Prof. Dr. Musa YILDIZ, Gazi Üniversitesi Rektörü
10.30-11.00 Açılış Konferansı: Teoriden Pratiğe COVID-19 Pandemisi Moderatör:Prof. Dr. Ahmet SALTIK, Prof. Dr. Bülent ELBASAN
  Enfeksiyon Hastalıkları Boyutuyla Konuşmacı: Prof. Dr. Esin ŞENOL
  Halk Sağlığı Boyutuyla Konuşmacı: Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
11.00-11.15 Ara
11.15-12.00 Ortak Panel: Sağlık Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı Moderatörler: Prof. Dr. Evren YAŞAR, Prof. Dr. Özlem ÜLGER
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknolojileri Konuşmacı: Prof. Dr. Zübeyir SARI
  Yoğun Bakım Hastalarında Glisemik Kontrol: Bilgisayar Destekli Protokol Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBOLAT
  Odyolojide Uzaktan Hasta Yönetimi-Kablosuz Yaşam Konuşmacı: Dr. Ahmet PARLAK
12.00-12.15 Tartışma – Sorular
12.30-13.30 Ara
13.30-14.15 Paralel Konferans Oturumları
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Novel Delivery Systems of Antocyanins In Vitro
Moderatörler: Prof. Dr. Habibe ŞAHİN, Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ
Konuşmacı: Assistant Professor Zoriţa DIACONEASA
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
COVID-19’ da Pulmoner Rehabilitasyon
Moderatörler: Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ, Prof. Dr. Sema SAVCI
Konuşmacı: Professor Chris BURTIN
3. Salon
Hemşirelik Bölümü
Nursoloji-Hemşirelik Bilimi
Moderatör: Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Prof. Dr. Naime ALTAY
Konuşmacı: Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR
4. Salon
Odyoloji Bölümü
İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Müzikal Algı Yaklaşımı
Moderatörler: Prof. Dr. Yusuf K. KEMALOĞLU, Prof. Dr. Haldun OĞUZ
Konuşmacı: Prof. Dr. Sanem ŞAHLI
5. Salon
Sosyal Hizmet Bölümü
Migration
Moderatörler: Doç. Dr. Ömer Faruk CANTEKİN
Konuşmacı: Professor Zulayxo ABDUXALİNOVNA KADİROVA
14.15-14.30 Ara
14.30-15.45 Paralel Panel Oturumları
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Diyetisyen Bakış Açısıyla Güncel Diyetler Moderatörler: Prof. Dr. Gül KIZILTAN, Prof. Dr. Saniye BİLİCİ
Aralıklı Açlık Konuşmacı: Prof. Dr. Murat BAŞ
Ketojenik ve yüksek proteinli diyetler Konuşmacı: Doç. Dr. Alev KESER
Glutensiz diyet modelleri Konuşmacı: Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Teknolojik Rehabilitasyon Gelişim Süreçleri Moderatörler: Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL, Doç. Dr. Muhammed KILINÇ
Proje Geliştirme Süreçleri Konuşmacı: Rıdvan GENÇ
Fizyoterapist Bakış Açısıyla Sağlıkta Teknolojik Ürün Geliştirme Konuşmacı: Dr. Gökhan YAZICI
Mühendislik Bakış Açısıyla Sağlıkta Ürün Geliştirme Konuşmacı: Andaç GÜZEL
3. Salon
Hemşirelik Bölümü
Geleceğe Yön Vermede Hemşirenin Gücü Moderatörler: Prof. Dr. Naile BİLGİLİ, Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
Politik Güç Konuşmacı: Doç. Dr. Manar ASLAN
Örgütsel Güç Konuşmacı: Prof. Dr. Sevilay ŞENOL
Uzmanlık Gücü Konuşmacı: Asuman SALKAYA
4. Salon
Odyoloji Bölümü
Pediatrik Odyoloji, Pediatrik Dil ve Konuşma Bozuklukları Moderatörler: Prof. Dr. Esra ÖZCEBE, Doç. Dr. Suna YILMAZ
Pediatrik İşitme Kayıplarında Temel Yaklaşım ve Erken Tanı Konuşmacı: Dr. Melis KESKİN YILDIZ
Pediatrik Konuşma Bozukluklarına Temel Yaklaşım Konuşmacı: Dr. Şadiye BACIK TIRANK
Pediatrik Yutma Bozukluklarına Temel Yaklaşım Konuşmacı: Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti Hakan GÖLAÇ
Pediatrik Ses Bozukluklarında Terapi Konuşmacı: Dr. Güzide ATALIK
5. Salon
Sosyal Hizmet Bölümü
Yerinde ve Sağlıklı Yaşlanma Moderatörler: Prof. Dr. Zeynep TEZEL, Prof. Dr. Fatma ARPACI
Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Konuşmacı: Prof. Dr. Nazmi BİLİR
Yaşlı Yaşamında “Yer” ve “Sağlık Etkisi” Konuşmacı: Prof. Dr. Velittin KALINLARA
Dijitalleşmiş Toplumda Yerinde Yaşlanma Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe CANATAN
15.45-16.00 Ara
16.00-17.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Moderatörler: Dr. Öğr. Üyesi Emine YASSIBAŞ, Dr. Hande MORTAŞ
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Moderatörler: Prof. Dr. Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ, Doç. Dr. Selda BAŞAR
3. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Prof. Dr. Ülkü POLAT, Dr. Zuhal ERDOĞAN
4. Salon
Odyoloji Bölümü
Moderatörler: Dr. Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL
5. Salon
Sosyal Hizmet Bölümü
Moderatörler: Doç. Dr. Leyla ÖZGEN
17.00-18.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Moderatörler: Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Moderatörler: Doç. Dr. Selda BAŞAR
3. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Doç. Dr. Sevil GÜLER, Dr. Çiğdem SARI ÖZTÜRK
19:00-21:30 Kurs
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Enteral-Parenteral Beslenmede Vaka Çözümleri Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Gamze AKBULUT
2. Salon
Odyoloji Bölümü
İşitme Kayıplı Çocuklarda Aile Merkezli İşitsel Rehabilitasyon Uygulamaları Kurs Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Şenay ALTINYAY
Saat Konu
10.00-10.45 Konferans: Sağlığın Medyaya Yansımaları
Konuşmacı: Yeşim SERT KARAASLAN
Moderatörler: Prof. Dr. Bülent ELBASAN, Prof. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA
10.45-11.00 Ara
11.00-12.00 Ortak Panel: Alanında Fark Yaratanlar Moderatörler: Prof. Dr. Candan ALGUN, Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ
  Türkiye’de Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği: Dünden Bugüne Konuşmacı: Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
Gezegeni Beslemek Konuşmacı: Uzm. Diyetisyen Dilara KOÇAK
Fizyoterapide Bir Başarı Öyküsü Konuşmacı: Prof. Dr. Ela TARAKÇI
Müzik ve Beyin Konuşmacı: Prof. Dr. Erol BELGİN
Değişen Dünya Düzeninde Sosyal Hizmetin Geleceği Konuşmacı: Doç. Dr. Zeki KARATAŞ
12.00-12.15 Tartışma ve Sorular
12.15-13.30 Ara
13.30-14.15 Paralel Konferans Oturumları
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Population-Level Approaches to Sugar Reduction
Konuşmacı: Professor Mike RAYNER
Moderatörler: Prof. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP, Doç. Dr. Derya DİKMEN
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Why can not we heal like them?
Konuşmacı: Dr. Fabrizio TENCONE
Moderatörler: Prof. Dr. İrem DÜZGÜN, Doç. Dr. Nihan KAFA
3. Salon
Hemşirelik Bölümü
Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Hemşirelik Neden Önemli
Konuşmacı: Prof. Dr. Hülya BULUT
Moderatör: Prof. Dr. Yeter KİTİŞ, Prof. Dr. Satı DEMİR
4. Salon
Odyoloji Bölümü
Beyin ve İşitme
Konuşmacı: Dr. Elaine Hoi Ning Ng
Moderatörler: Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ, Doç. Dr. Didem TÜRKYILMAZ
5. Salon
Sosyal Hizmet Bölümü
Outcomes Evaluation of a Public Day Services Center for the Elderly from Cluj-Napoca, România
Konuşmacı: Associate Professor Nicoleta NEAMŢU
Moderatörler: Prof. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU
14.15-14.30 Ara
14.30-15.45 Paralel Panel Oturumları
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
İmmünonütrisyon Moderatörler: Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL, Prof. Dr. Yasemin AKDEVELİOĞLU
Klinikte İmmünonütrisyon Yaklaşımı Konuşmacı: Doç. Dr. Perim TÜRKER
Obezite ve İmmünite Konuşmacı: Prof. Dr. Hilal YILDIRAN
Allergenicity of some dairy foods and their management Konuşmacı: Prof. Dr. Zeynep USTUNOL
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Skolyoza Teorikten Pratiğe Güncel Bakış Moderatörler: Prof. Dr. Seyit ÇITAKER, Prof.Dr. Deran OSKAY
Kanıta Dayalı Değerlendirme Yaklaşımları Konuşmacı: Uzm. Fizyoterapist Merve BÜTÜN
Different Treatment Approaches in Scoliosis Konuşmacı: Michele ROMANO
Orthosis for Adolescent Idiopathic Scoliosis Treatment Konuşmacı: Nikos KARAVİDAS
3. Salon
Hemşirelik Bölümü
Değişen Dünyada Hemşireliğin Var Oluş Biçimi Moderatörler: Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN, Prof. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER
Bakımda Konuşmacı: Doç. Dr. Emine KOL
Araştırmada Konuşmacı: Doç. Dr. Deniz TANYER
Eğitimde Konuşmacı: Doç. Dr. İlkay BOZ
4. Salon
Odyoloji Bölümü
Denge Bozuklukları Moderatörler: Prof. Dr. Songül AKSOY
Vestibüler Rehabilitasyonda Temel İlkeler ve Ergoterapinin Rolü Konuşmacı: Dr. Bilgehan TEKİN DAL
Pozisyonel Vertigoda Tanı ve Terapi Konuşmacı: Dr. Burak KABİŞ
Vestibüler bozukluklarda Eşlik Eden İşitme Bozuklukları Konuşmacı: Dr. Gurbet İpek ŞAHİN KAMIŞLI
5. Salon
Sosyal Hizmet Bölümü
Reproductive Sexual Health
Konuşmacı:
Associate Professor Cristina FALUDİ, Iustina MOLDOVAN, Elena RĂSCOLEAN
Moderatör: Doç. Dr. Ömer Faruk CANTEKİN
15.45-16.00 Ara
16.00-17.00 Sözel Bildiri Oturumları
  1. Salon
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Moderatörler: Dr. Büşra AYHAN, Dr. Öğr. Üyesi İzzet ÜLKER
2. Salon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Moderatörler: Prof. Dr. İlke KESER
3. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Doç. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR, Dr. Merve KIZILIRMAK TATU
4. Salon
Odyoloji Bölümü
Moderatörler: Dr. Gurbet İpek ŞAHİN KAMIŞLI
5. Salon
Hemşirelik Bölümü
Moderatörler: Dr. Mehtap UZUN AKSOY, Dr. Elif SÖZERİ ÖZTÜRK
17.00-17.30 Kapanış ve Değerlendirme