BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz
SALON A SALON B SALON C SALON D
08:00-09:00 Kayıt
09:00-10:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Neriman Aral
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gül Şener
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk Özen
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Uslan
Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu 
YÖK Başkan Vekili
Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı 
10:00-10:15 Ara
10:15-11:30 Oturum 1 - Sağlığımız Tehlikede mi ?
Moderatörler: Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
10:15-10:30 Sağlığımız Üzerinde Çevresel Faktörler Ne Kadar Etkin?
Prof. Dr. Cüneyt Göksoy
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı
10:30-10:45 Gerçekte Ne Yiyoruz? Gıda Terörü ile mi Karşı Karşıyayız?
Prof. Dr. Nevzat Artık
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü
10:45-11:00 Avantaj ve Dezavantajları ile Teknolojili Yaşam
Prof. Dr. Gamze Ekici
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi
11:00-11:15 Kişisel Yönelimler Sağlığımızı Ne Kadar Etkiliyor: Negatif ve Pozitif Sağlık Davranışları
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karaismailoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı
11:15-11:30 Tartışma
11:30-13:00 Öğle Yemeği
11:30-13:00 Sözel Bildiri Sunumları 1 Sözel Bildiri Sunumları 2 Sözel Bildiri Sunumları 3  
Moderatörler: Prof. Dr. Hülya Bulut, Doç Dr. Sevil Güler Demir Moderatörler: Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü, Doç. Dr. Nihan Kafa Moderatörler: Doç. Dr. Gamze Akbulut, Doç. Dr. Hilal Yıldıran  
13:00-14:00 Oturum 2 – Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma 
Moderatörler: Prof. Dr. Emel Koptagel, Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz
13:00-13:15 TÜBİTAK Program Güncellemeleri ve Başvuruda Dikkat Edilecek Konular
Prof. Dr. Feza Korkusuz 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Vekili
13:15-13:30 Avrupa Birliği - Kalkınma Ajansı Projeleri ve Başvuruda Temel Yaklaşımlar
Rıdvan Genç 
Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
13:30-13:45 Etik Kurul Başvurularda Yaşanan Sorunlar ve Güncel Durum
Uzm. Dr. Ömer Faruk Taner 
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı
13:45-14:00 Tartışma
14:00-14:30 Uydu Sempozyumu 1
Moderatörler:Prof. Dr. Arzu Daşkapan, Doç. Dr. Aslı Akyol Mutlu
  Improving Public Health Through Collaboration – How EFAD Promotes Dietitians Across Europe
Judith Liddell, BSc, MPhil, RD
EFAD Executive Director
14:30-14:45 Ara
14:45-16:00 Oturum 3 – Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Kapsamında Öncelikli Gruplar ve Finansmanı
Moderatörler: Prof. Dr. Fatmagül Yur, Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel
14:45-15:00 UNFPA Bakış Açısıyla
Dr. Gökhan Yıldırımkaya
UNFPA Türkiye Temsilciliği
15:00-15:15 UNICEF Bakış Açısıyla
Dr. Mehmet Ali Torunuoğlu
UNICEF Türkiye Temsilciliği
15:15-15:30 WHO Bakış Açısıyla
Dr. Lale Say
WHO Adölesanlar ve Riskli Gruplar Koordinatörü
15:30-15:45 Sağlığın Finansmanı ve Sağlık Harcamaları 
Mehmet Atasever 
Kamu İhale Kurumu Üyesi
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:30 Uydu Sempozyumu 2
Moderatörler: Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Doç. Dr. Bülent Gündüz
  The European Occupational Therapy Community: Strengthening Each Other By Collaborating
Stephanie Saenger
President of Council of Occupational Therapists for the European Countries
16:30-16:45 Ara
16:45-17:15 Uydu Sempozyumu 3      
Moderatörler: Doç. Dr. Seyit Çıtaker, Doç. Dr. Bülent Elbasan      
  Changing trends in Physiotherapy Practice      
  Nancy Neiditz
Physiotherapist, ABD
     
16:45-18:00   Sözel Bildiri Sunumları 4 Sözel Bildiri Sunumları 5 Sözel Bildiri Sunumları 6
  Moderatörler: Prof. Dr. Fatma Arpacı, Prof. Dr. Mine Uyanık  Moderatörler: Prof. Dr. Seyra Erbek,   Doç. Dr. Seyit Çıtaker Moderatörler: Prof. Dr. İsmihan Artan,   Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan
18:00-19:00 Sözel Bildiri Sunumları 7 Sözel Bildiri Sunumları 8 Sözel Bildiri Sunumları 9  
  Moderatörler: Prof. Dr. Dilek Ekici, Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir Moderatörler: Prof. Dr. Sıdıka Bulduk, Öğr.Gör. Dr.Emine Yassıbaş Moderatörler: Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, Doç. Dr. Selda Başar  
SALON A SALON B SALON C
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 10 Sözel Bildiri Sunumları 11 Sözel Bildiri Sunumları 12
Moderatörler: Doç. Dr. Nermin Gürhan, Doç. Dr. Nurcan Çalışkan Moderatörler: Prof. Dr. Veli Duyan, Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu Moderatörler: Prof. Dr. Ramazan Arı, Doç. Dr. Didem Türkyılmaz
09:00-10:15 Oturum 4 -Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetimi / Ulusal ve Uluslararası Politikalar
Moderatörler: Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
09:00-09:15 Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Risklerinin Değişimi ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önemi
Doç. Dr. Toker Ergüder
WHO Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yaşam Süreci Program Sorumlusu
09:15-09:30 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminde Engeller ve Sınırlılıklar
Prof. Dr. Naile Bilgili
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
09:30-09:45 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminde Fiziksel Aktivite: Bireysel ve Toplumsal Farkındalığın Arttırılması
Doç. Dr. Nihan Kafa
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi
09:45-10:00 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminde Sağlıklı Beslenme
Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi
10:00-10:25 Tartışma
10:25-10:45 Ara
10:45-12:15 Oturum 5 – Farklı Boyutlarıyla Sağlıkta Şiddet ve Önlenmesi
Moderatörler: Doç. Dr. Yeter Kitiş, Doç.Dr. Saniye Bilici
10:45-11:00 Şiddetin Önlenmesinde Sağlık Sendikalarının Yeri ve Önemi
Fatih Seyran
Sağlık - Sen Genel Sekreteri - SASAM
11:00-11:15 Sağlıkta Şiddetin Medya Boyutu
Yeşim Sert Karaaslan
Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, Gazeteci
11:15-11:30 Sağlıkta Şiddetin Önlenmesinde İletişim
Doç. Dr. Deniz Sezgin
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
11:30-11:50 Tartışma
11:50-12:15 Ara
12:15-12:45 Uydu Sempozyumu 4
Moderatörler: Doç. Dr. Eda Köksal, Doç. Dr. Deran Oskay
A stroll through the European Project landscape
Karel Van Isacker
12:45-13:30 Öğle Yemeği
12:45-13:30 Sözel Bildiri Oturumu 13 Sözel Bildiri Oturumu 14 Sözel Bildiri Oturumu 15
Moderatörler: Doç. Dr. Satı Demir, Prof. Dr. Emel Ege Moderatörler: Doç.Dr. Sevinç Kutlutürkan, Doç. Dr. Nilüfer Acar Tek Moderatörler: Doç. Dr. Fatma Elibol, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arıbaş
13:30-14:00 Konferans - Sağlıkta Değişen Riskler, Kronik Hastalıklar ve Sağlık Bilimleri
Dr. Pavel Ursu 
WHO Türkiye Temsilcisi
14:00-15:15 Panel – Sağlık Bilimlerinin Geleceği, Yönelimleri ve İnsan Gücü
Moderatörler: Prof. Dr. Nevin A. Güzel, Prof. Dr. Aydan Genç
14:00-14:15 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prof. Dr. Gül Şener
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
14:15-14:30 Ergoterapi
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı
14:30-14:45 Çocuk Gelişimi
Prof. Dr. Neriman Aral
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
14:45-15:00 Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Murat Baş
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı
15:00-15:15 Hemşirelik
Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
15:15-15:30 Ara
15:30-17:15 Panel – Sağlık Bilimlerinde Öğrenci Olmak
Moderatörler: Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, Doç. Dr. Aslı Uçar
15:30-15:45 Hemşirelik Cansu Oğuzhan
15:45-16:00 Fizyoterapi ve RehabilitasyonHacer Öncü
16:00-16:15 Beslenme Yaprak Yılmaz
16:15-16:30 Ergoterapi Erg Ege Temizkan
16:30-16:45 Odyoloji Nuriye Yıldırım
16:45-17:00 Dil ve Konuşma Terapisi Hakan Gölaç
17:00-17:15 Çocuk Gelişimi Ayten Doğan Keskin
17:15-18:15 Panel – Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon
Moderatörler: Prof. Dr. Osman Yılmaz, Prof. Dr. Efsun Karabudak
17:15 - 17:35 Akreditasyon Sürecinde Anahtar Beceriler
Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
17:35-17:55 Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon Sürecinden Beklentiler
Prof. Dr. Özlem Ülger
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
17:55-18:15 Tartışma
18:15-19:00 Kapanış
SALON A SALON B SALON C
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 16 Sözel Bildiri Sunumları 17 Sözel Bildiri Sunumları 18
Moderatörler: Doç. Dr. Ebru Törüner, Doç. Dr. Ülkü Görgülü Polat Moderatörler: Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan Moderatörler: Doç. Dr. Makbule Gezmen Karadağ, Öğr. Gör. Dr. Emine Yassıbaş
09:00-10:00 Sözel Bildiri Sunumları 19 Sözel Bildiri Sunumları 20 Sözel Bildiri Sunumları 21
Moderatörler: Doç. Dr. Naime Altay, Dr. Öğr. Üyesi Ayla Demirtaş Moderatörler:Doç. Dr. İlke Keser, Doç. Dr. Deran Oskay Moderatörler: Prof. Dr. Gamze Ekici, Doç. Dr. Yasemin Akdevelioğlu
10:00-11:00 Sözel Bildiri Sunumları 22 Sözel Bildiri Sunumları 23 Sözel Bildiri Sunumları 24
Moderatörler: Prof. Dr. Lale Taşkın, Doç. Dr. Gülçin Sağdıçoğlu Celep  Moderatörler: Doç. Dr. Arzu Özyürek, Doç. Dr. Suna Yılmaz Moderatörler: Doç. Dr. Ümran Dal, Doç. Dr. İlke Keser
11:00-12:30 Sözel Bildiri Sunumları 25 Sözel Bildiri Sunumları 26 Sözel Bildiri Sunumları 27
Moderatörler: Doç. Dr. Sevil Güler Demir, Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz Moderatörler: Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir, Doç. Dr. Bülent Elbasan Moderatörler: Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü, Öğr. Gör Emine Yassıbaş
 
KURS SALONU 1 KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 KURS SALONU 4
Temel Yaşam Desteği Kursu Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Yayına Hazırlama ve Değerlendirme Sağlık Çalışanları için Cinsel Sağlık Kursu
Eğitmenler: Doç. Dr. Yeter Kitiş Eğitmenler: Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Eğitmenler: Prof. Dr. Naile Bilgili Eğitmenler: Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel
Prof. Dr. Hülya Bulut Prof. Dr. Seçil Özkan Doç. Dr. Eda Köksal Prof. Dr. Emel Ege
Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal Doç. Dr. Seyit Çıtaker Prof. Dr. Kafiye Eroğlu
Öğr. Gör. Dr. Asiye Uğraş Dikmen Prof. Dr. Zehra Gölbaşı 
Dr. Gökhan Yıldırımkaya