Bildiri Gönderim Son Tarihi: 10 Kasım 2021
Bildiri Özet Metni :

Bildiri özetleri İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri özetinin başlığının yalnızca ilk harfi büyük olmalı ve tümce düzenine uygun yazılmalıdır. Bildiri başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmamalıdır) ile çalıştığı kurumu eksiksiz olarak belirtilmeli ve sıralamalarına dikkat edilmelidir.

Bildiri özet metninde her dil için 300 kelime aşılmamalıdır. Bu sınırlamaya özet metni dahil olup, başlık, yazar ismi ve anahtar sözcükler dahil değildir. Özet bildiri içinde, referans, kaynakça, tablo ve resim olmayacaktır.

Anahtar kelimeler en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm anahtar kelimeleri küçük harfle yazılmalı ve kelimeler birbirinden virgül ile ayrılmalıdır.

Bildiri özetleri; "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir.

Bildiriler hakeme gönderilmeden önce üzerinde düzenleme yapılabilir, yapılan güncellemeler yeni bir bildiri olarak yüklenmemelidir. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

Bir yazar en fazla 2 sözlü bildirinin sunucusu olabilir. Poster bildiriler için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.