KURSLAR
KURS SALONU 1 KURS SALONU 2
Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Yayına Hazırlama ve Değerlendirme Sağlık Çalışanları için Cinsel Sağlık Kursu
Eğitmenler: Prof. Dr. Naile Bilgili Eğitmenler: Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel
Doç. Dr. Eda Köksal Prof. Dr. Emel Ege
Doç. Dr. Seyit Çıtaker Prof. Dr. Kafiye Eroğlu
Prof. Dr. Zehra Gölbaşı 
Dr. Gökhan Yıldırımkaya
Kurs Programının Adı : BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ, YAYINA HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
Kurs Programının Tarihi : 01.12.2018
Kurs Programının Süresi : 1 tam gün
Kursun Amacı  : Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan akademisyenlerin bilimsel makale yazma, yayına hazırlama sürecine ilişkin bilgilerini artırmak, becerilerini geliştirmek.
Kurs Programının İçeriği :

Ayrıntılı program ekte sunulmuştur.

- Bilimsel makale yazma süreci
 • Literatür tarama
 • Problem tanımlama
 • Araştırma sorusu ve hipotez yazma
 • Yöntem
 • Tartışma
- Yayına Hazırlama süreci
- Hakem ve Editör değerlendirme süreci
Kontenjan : En az 10, en çok 30 katılımcı
Eğitim Yöntemleri : Ders anlatımı, grup çalışması.
Hedef Kitle : Sağlık Bilimleri alanında araştırma yapan lisansüstü öğrenciler, araştırma görevlileri, akademik gelişimine katkı sağlamak isteyen öğretim üyeleri
Verilecek Belge : Katılım belgesi
Kurs Eğiticileri : Prof. Dr. Naile BİLGİLİ
Doç. Dr. Eda KÖKSAL
Doç. Dr. Seyit ÇITAKER

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görevli kurs eğiticileri, sağlık bilimlerinde başta klinik araştırmalar ve epidemiyoloji olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında uzmanlık alanlarında eğitici olarak görev yapmakta olan, uluslararası indekslerde kayıtlı araştırma ve projeleri bulunan yetkin öğretim üyeleridir.
Kurs Yürütücüsü : Prof. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL
Kurs Programının Adı : SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN CİNSEL SAĞLIK KURSU
Kurs Programının Tarihi : 01.12.2018
Kurs Programının Süresi : 1 tam gün
Kursun Amacı  : Bu kursun amacı; cinsellik ve cinsel sağlığa ilişkin temel teorik bilgiler doğrultusunda katılımcıların kendi duygu düşünce ve inançlarına yönelik bir farkındalık oluşturmak, bunun sonucunda bireyin bakımına cinsellikle ilgili konuları entegre etmek ve daha nitelikli bir sağlık bakım hizmeti vermek için bir motivasyon geliştirmektir.
Kurs Programının Hedefleri :

Bu kursun sonunda katılımcılar;

 1. Cinsellik kavramını çok boyutlu olarak tanımlayabilir,
 2. Cinselliğin insan hayatındaki önemini bilir,
 3. Cinsellikle ilgili evrensel değerleri sıralayabilir,
 4. Cinsellikle ilgili kendi değer,duygu ve düşüncelerine ilişkin bir farkındalık kazanır
 5. Cinsel sağlığı etkileyen faktörleri bilir
 6. Bakım verdiği bireyle cinsellikle ilgili konularda rahat iletişim kurabilir,
Kontenjan : 20 kişi
Eğitim Yöntemleri : Sözlü sunum, vakalar ve bunlara uygun yaklaşım yöntemlerinin interaktif biçimde sunulması  
Hedef Kitle : Klinisyen ve akademisyen bütün sağlık çalışanları
Verilecek Belge : Katılım belgesi
Kurs Eğiticileri * : Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel
Prof. Dr. Emel Ege
Prof. Dr. Kafiye Eroğlu
Prof. Dr. Zehra Gölbaşı
Dr. Gökhan Yıldırımkaya

*Sıralama soyadına göre alfabetik olarak yapılmıştır.


09:00 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:15 Cinsellikle ilgili temel kavramlar ve evrensel değerler Prof.Dr. Zehra Gölbaşı
10:15 - 11:00 Cinsel sağlığı etkileyen faktörler Cinsel sağlık ve sık karşılaşılan cinsel sağlık sorunları Prof.Dr. Emel Ege
11:10 - 11:15 Çay/Kahve Arası
11:15 - 12:00 Riskli gruplarda cinsel sağlığın önemi ve çözüm önerileri Dr. GökhanYıldırımkaya
12:00 - 13:30 Öğle yemeği Arası
13:30 - 14:15 Cinsel sağlığı değerlendirmesinde engeller Prof.Dr. Kafiye Eroğlu
14:15 - 15:00 Cinsel sağlığın değerlendirilmesinde stratejiler Prof.Dr. Ayten Şentürk Erenel
15:00 - 15:15 Çay/Kahve Arası
15:15 - 16:00 Model kullanarak danışan cinselliğinin değerlendirilmesi “vaka çalışması” Prof.Dr. Zehra Gölbaşı , Prof.Dr. Ayten Şentürk Erenel
16:00 - 16:15 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış