BİLİMSEL PROGRAM


Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz
08:00-09:00 Kayıt
09:00-10:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Neriman Aral
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gül Şener
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk Özen
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Uslan
Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu 
YÖK Başkan Vekili
Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı 
10:00-10:15 Ara
10:15-11:30 Oturum 1 - Sağlığımız Tehlikede mi ?
Moderatörler:
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
10:15-10:30 Sağlığımız Üzerinde Çevresel Faktörler Ne Kadar Etkin?
Prof. Dr. Cüneyt Göksoy
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı
10:30-10:45 Gerçekte Ne Yiyoruz? Gıda Terörü ile mi Karşı Karşıyayız?
Prof. Dr. Nevzat Artık
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü
10:45-11:00 Avantaj ve Dezavantajları ile Teknolojili Yaşam
Prof. Dr. Gamze Ekici
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi
11:00-11:15 Kişisel Yönelimler Sağlığımızı Ne Kadar Etkiliyor: Negatif ve Pozitif Sağlık Davranışları
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karaismailoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı
11:15-11:30 Tartışma
11:30-13:00 Öğle Yemeği
11:30-13:00 Sözel Bildiri Sunumları 1 ( OP-001 / OP-015 )
Moderatörler: Prof. Dr. Hülya Bulut, Doç Dr. Sevil Güler Demir
Diş Protez Laboratuvarı Çalışma Ortam Havasına Maruziyetin Kanser Riski ve Toplam tehlike İndeksi Yönünden Değerlendirilmesi Serap Arsal Yıldırım
Quality perception of nurses in the hospitals receiving quality certificate Nükhet Bayer
Premenstural sendrom ve dismenore kadınların kişilik yapısı ile ilişkili midir? Şengül Yaman Sözbir
Mülteci Kadınların Türkiye’deki Doğum Deneyimleri: Kadınların Yaşadıkları Sorunlar, Engeller; Sağlık Personelinin Yaşadıkları Sorunlar, Engeller Şengül Yaman Sözbir
Ebelik bölümü öğrencilerinin iç hastalıkları dersine yönelik düşünceleri: Kalitatif bir çalışma Nurhan Doğan
Ventrogluteal Enjeksiyon Uygulaması Eğitimine Katılan Sağlık Personelinin Eğitim Sonrası Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Seher Çakıl
Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmaları Beyza Çil
Standardize hasta simülasyonunun hemşirelik öğrencilerinin öz etkililik-yeterlik ve ilk klinik deneyim sırasındaki stres düzeylerine etkisinin incelenmesi Ayşe Demiray
Simülasyon Stratejisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara Bıraktırma Becerileri Üzerine Etkisi Pınar Doğan
Acil Serviste Kritik Hastası Olan Hasta Yakınlarının Kaygı ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi Ayla Demirtaş
Sincan Devlet Hastanesi’nde Çalışan Ebelerin Mesleki Algı ve Beklentileri Elif Eryüz
Hemşirelik Bakımını Olumsuz Etkileyen Durumlar İle Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Selda Mert Boğa
Yaşlı bireylerin bakım vericilerine yapılan ev ziyaretlerinin depresyon, stresle baş etme, yaşam kalitesi ve bakım yüküne etkisi Firdevs Kuzu
Sağlık çalışanları kalite algısı ölçeğinin geliştirilmesi Nükhet Bayer
Özel bir Hastanede çevirmen olarak çalışanların İletişim becerileri ve ruhsal durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi Aslıhan Emir
13:00-14:00 Oturum 2 – Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma 
Moderatörler:
Prof. Dr. Emel Koptagel, Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz
13:00-13:15 TÜBİTAK Program Güncellemeleri ve Başvuruda Dikkat Edilecek Konular
Prof. Dr. Feza Korkusuz 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Vekili
13:15-13:30 Avrupa Birliği - Kalkınma Ajansı Projeleri ve Başvuruda Temel Yaklaşımlar
Rıdvan Genç 
Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
13:30-13:45 Etik Kurul Başvurularda Yaşanan Sorunlar ve Güncel Durum
Uzm. Dr. Ömer Faruk Taner 
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı
13:45-14:00 Tartışma
14:00-14:30 Uydu Sempozyumu 1
Moderatörler:
Prof. Dr. Arzu Daşkapan, Doç. Dr. Aslı Akyol Mutlu
  Improving Public Health Through Collaboration – How EFAD Promotes Dietitians Across Europe?
Judith Liddell, BSc, MPhil, RD
EFAD Executive Director
14:30-14:45 Ara
14:45-16:00 Oturum 3 – Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Kapsamında Öncelikli Gruplar ve Finansmanı
Moderatörler:
Prof. Dr. Fatmagül Yur, Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel
14:45-15:00 UNFPA Bakış Açısıyla
Dr. Gökhan Yıldırımkaya
UNFPA Türkiye Temsilciliği
15:00-15:15 UNICEF Bakış Açısıyla
Dr. Mehmet Ali Torunuoğlu
UNICEF Türkiye Temsilciliği
15:15-15:30 WHO Bakış Açısıyla
Dr. Lale Say
WHO Adölesanlar ve Riskli Gruplar Koordinatörü
15:30-15:45 Sağlığın Finansmanı ve Sağlık Harcamaları 
Mehmet Atasever 
KİK Üyesi
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:30 Uydu Sempozyumu 2
Moderatörler:
Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Doç. Dr. Bülent Gündüz
  The European Occupational Therapy Community: Strengthening Each Other By Collaborating
Stephanie Saenger
COTEC, President
16:30-16:45 Ara
16:45-17:15 Uydu Sempozyumu 3
Moderatörler:
Doç. Dr. Seyit Çıtaker, Doç. Dr. Bülent Elbasan
  Changing trends in Physiotherapy Practice
  Nancy Neiditz P.T., C.F.P.
Private Practice
17:15-18:15 Sözel Bildiri Sunumları 7 (OP-090 / OP-100 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Dilek Ekici, Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir
  Cerrahi Girişim Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Hakkındaki Düşüncelerinin ve Anksiyete-Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Selda Mert Boğa
  İki Farklı Yöntemle Verilen {Vücut Mekanikleri} Eğitiminin, {Ağrı}, {Disabilite} ve {Yaşam Kalitesi} Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma Özgü Bakçek
  Bakım verenler açısından palyatif bakım: kalitatif çalışma örneği Sibel Kıyak
  Gebelerin Doğum Korkuları ve Öz Değerlendirme Durumlarının Belirlenmesi Ayten Şentürk Erenel
  Cerrahi servislerinde yatan hastaların hemşirelik bakım kalitesi algılamaları ile memnuniyet durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi Özlem Kersu
  9-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Akran Zorbalığı, İnternet Bağımlılığı ve Ruhsal Uyum Durumunun Değerlendirilmesi Nurcan Akgül Gündoğdu
  Üniversite öğrencilerinin sigara içme sıklığı ve bağımlık düzeyleri Nuran Güler
  Anne Adaylarının; Hamilelik Sürecinde Desteklenmesi ve Normal Doğuma Hazırlanması Gülseren İşler
  Annelerin ağız sağlığına yönelik bilgi ve tutumlarının 5 yaş altındaki çocukların diş sağlığına etkisi Hatice Pars
  Annelerin Doğum Korkusu Yaşama Düzeyleri İle Erken Postpartum Dönemde Ebeveynlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Kevser Özdemir
  Gebelerin Anksiyete Düzeyleri ile Doğum Korkuları Arasındaki İlişki İncelenmesi Kevser Özdemir
08:00-09:00 Kayıt
11:30-13:00 Öğle Yemeği
11:30-13:00 Sözel Bildiri Sunumları 2 ( OP-016 / OP-030 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü, Doç. Dr. Nihan Kafa
Friedreich Ataksili Bir Olgu Sunumu Özge İpek
  Sağlıklı erkeklerde ayak intrinsik kaslarının morfolojik ve mekanik özelliklerinin denge performansı üzerine etkisinin incelenmesi Nezehat Özgül Ünlüer
  Should Be Included Active-Assistive Exercise in Early Rehabilitation After Artroscopic Rotator Cuff Repair? Beyza Yazgan
  Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ile Bel Kalça Oranı ve Denge İlişkisi Ercan Tural
  Lateral decubitus breast examination differs pain response to painkillers in breast pain Ahmet Korkut Belli
  PRP (Platelet Rich Plasma) Tedavisi Uygulanan Diz Osteoartritli Hastalarda İzokinetik Kuvvet Eğitiminin Ağrı, Fonksiyon ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma Çağlar Soylu
  Aşırı aktif mesane tanısı olan kadınlarda pelvik taban kas kuvvetine göre mesane semptom ciddiyeti ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması Şeyda Toprak Çelenay
  Gebelikte görülen bel ağrısının nadir bir nedeni: Gebelik ilişkili osteoporoz Semra Eroğlu
  Bel ağrısı olan primipar gebelerde 8 haftalık kombine egzersiz programının ağrı, fonksiyon, yaşam kalitesi ve memnuniyet düzeyi üzerine etkileri: pilot çalışma Şeyda Toprak Çelenay
  Hastalık Biliş Anketi'nin Geçerlik ve Güvenirliği Ayşegül Aykul
  Lateral epikondilitli hastalarda kas kuvveti, kas enduransı ve üst ekstremite fonksiyonlarının değerlendirilmesi Gölgem Mehmetoğlu
  Sağlıklı bireylerde torakal kifoz derecesi ile fiziksel aktivite düzeyi ve solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Necati Özler
  Sympathectomy alleviates the inflammation following experimental subarachnoid hemorrhage in rats Erkan Kılınç
  Kronik non-spesifik boyun ağrısının aerobik kapasiteye etkisi Özlem Menevşe
  Batı Karadeniz Bölgesinde çalışan fizyoterapistlerin işle ilgili kas-iskelet problemleri Esra Kınacı
16:45-18:00 Sözel Bildiri Sunumları 4 ( OP-047 / OP-061 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Fatma Arpacı, Prof. Dr. Mine Uyanık 
Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Sigara İçme Prevalansı ve Etkileyen Faktörler Semra Kocataş
Bursa il merkezindeki kamu liselerinde çalışan öğretmenlerin sağlık sorunları Ayşe Betül Çelik
Şehir Hastaneleri Projelerinin Hukuki Tahlili Çınar Can Evren
Sağlık Bakanlığında Kariyer Yönetimi İle İlgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Aynur Yazıcı Sorucuoğlu
Sağlık Çalışanlarının Sigara İçme Alışkanlığının Belirlenmesi Fatma Gürbüz
Sağlık Bakanlığı YouTube Kanalının İçerik Analizi ile İncelenmesi Elif Erbay
Examination of Self-Efficiency Situations and Participation Restrictions in Individuals Y and Z Generations Sümeyye Belhan
The Joint Attention Training as Early Occupational Therapy Intervention in Children with Autism Sümeyye Belhan
Postpartum Dönemdeki Annelerin Ruhsal Durumlarının Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisinin İncelenmesi Emine Akşit
Ameliyathane hemşirelerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Nilgün Ulutaşdemir
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların aile üyelerinin gereksinimlerinin değerlendirilmesi Nilgün Ulutaşdemir
Sosyal-bilişsel uyumsuzluk ile ince motor problemi olan bir çocukta ergoterapi müdahalesi: bir olgu sunumu Elif Kalkan
Kadavradan Organ Bağışında Aile Kabul ve Red Nedenleri: Retrospektif Bir Analiz Mehmet Akif Yazar
Multipl sklerozlu kişilerde mental durum, mobilite ve depresyonun günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi Elif Kalkan
Strok (İnme) Aktivite Skalası’nın Hemiparazili Bireylerde Türkçe Kültürel Adaptasyonu, Geçerlilik ve Güvenilirliği Fulya Damla Çolak
18:00-19:00 Sözel Bildiri Sunumları 8 ( OP-101 / OP-112 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Sıdıka Bulduk, Öğr.Gör. Dr.Emine Yassıbaş
  Erişkin Bireylerde Akdeniz Diyetine Uyum Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dilem Sakaryalı Beneklikartal
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Besin Tüketim Örüntüleri ile Uyku Kaliteleri Arasındaki İlişki Gülşen Özduran
  Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Uyku Kaliteleri ve Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Gülşen Özduran
  Adölesanlarda Uyku Süresi ve Kalitesinin Beslenme ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi Gül Nihan Olukman
  Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri üzerinde beslenme durumunun etkisi Fatma Kartal
  Sosyal fiziki kaygının yeme davranışı üzerine etkisi Fatma Kartal
  Kuzey Kıbrıs’ta Yaşayan 8-10 Yaş Grubu İlkokul Öğrencilerinin Antropometrik Ölçümleri ile Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Cangül Tuncay
  Şiddetli Akneli Hastalarda Oksidatif Stres İle İlgili Plazma Mir-200, Mir-21 Ve Mir-31 Seviyelerinin Araştırılması Betül Çalış
  Obeziteyle mücadeleye yeni bir destek: dirençli nişastalı erişte Ezgi Toptaş Bıyıklı
  Sağlıkta kalite için önemli bir adım: yatan hastaların beslenme hizmetlerinden memnuniyet ölçeğinin geliştirilmesi Ali Emrah Bıyıklı
  Beslenme ve Diyet Polikliniğine Başvuran Obez Kadınların Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi Gülşah Kaner
  Obezite Cerrahisi Adayı Olan Hastaların Antropometrik Ölçümleri, Besin Tüketimleri, Kan Biyokimya Bulguları, Depresyon, Anksiyete ve Yeme Tutumu Ölçümü Değerlendirilmesi Anıl Evrim Güngör
08:00-09:00 Kayıt
11:30-13:00 Öğle Yemeği
11:30-13:00 Sözel Bildiri Sunumları 3 ( OP-031 / OP-046 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Gamze Akbulut, Doç. Dr. Hilal Yıldıran
D vitamini eksikliğinin ve D vitamini preparatlarının kardiyovasküler hastalıklarda oluşturduğu risk Zeynep Ak
Demonstration of anti-proliferating effect of acrylamide on prostate cells through a wound healing assay Sedat Kaçar
Combined effect Vitamin C and Vitamin E exerted cytotoxicity in prostate cancer cells Sedat Kacar
Sıçan böbreğinde oluşturulan iskemi-reperfüzyon hasarına karşı folik asitin etkileri Mustafa Nisari
Çölyak hastası çocuklarda glutensiz diyetin hematolojik parametreler üzerindeki etkileri Yavuz Tokgöz
Sağlık Bilimleri Ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Enerji İçeceği İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Saptanması Handan Akalın
İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ile saldırganlık arasındaki ilişki Nurcan Akgül Gündoğdu
Ekşi mayanın gliadin hidrolizasyonuna etkisi ile ekşi maya ve ekmeklerde mikroflora değişiminin değerlendirilmesi Özlem Pölent
Carvacrol presents cytotoxic effect on human prostate cancer cells Özlem Tomsuk
Different concentration of vitamin D provoked anticancer effect on colon and prostate cancer cells: A morphological and cytotoxic analysis Özlem Tomsuk
Adolesanlarda obezite ve obezite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığının serum amilin ve preptin düzeyleri ile ilişkisi? Yavuz Tokgöz
Culinary acculturation of first-generation immigrants settled in Turkey: a comparative cross-sectional analysis with a reference population Zeynep Begum Kalyoncu
Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıkları Mustafa Hoca
Yaşlı Bireylerin Antropometrik Ölçümleri, El Kavrama Gücü ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Mustafa Hoca
Duygusal yeme davranışının beden kütle indeksi ile ilişkisi Memnune Kabakuş Aykut
Türkiye’de Markette Satılan Süt Tozlarının Alüminyum Konsantrasyonları Elif Öztürk
16:45-18:00 Sözel Bildiri Sunumları 5 ( OP-062 / OP-075 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Seyra Erbek,   Doç. Dr. Seyit Çıtaker
İdiopatik Ani İşitme Kaybı Olan Hastaların Thiol/Disulfide Homeostzisi Üzerine Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkisi İbrahim Solak
Palyatif bakım alan hastaların yakınlarının ortopedik etkilenimleri Esra Pehlivan
Faset Tropizm olan hastaların ağrı, esneklik ve günlük yaşam aktivite seviyesinin değerlendirilmesi Büşra Karaoğul
Sırt ekstansör kas enduransının uyku kalitesine etkisi Aykut Karaman
Postural alışkanlıkların kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları üzerine etkisi: üretim montaj hattında çalışan operatörlere yönelik bir araştırma Gonca Şahiner
Diz osteoartritli hastalarda diz instabilitesi ile yürümenin zaman-mesafe parametreleri, denge, fonksiyonel aktivite arasındaki ilişkinin incelenmesi Serkan Taş
Bayan voleybolcularda dinamik fonksiyonel stabilizasyon eğitiminin denge ve reaksiyon zamanı üzerine etkisi Furkan Özdemir
Tetik nokta tedavisinde yüksek güçte ağrı sınırında ultrason tekniğinin farklı uygulama şekillerinin karşılaştırılması Gamze Gülsün Pala
Boyun ağrısı ile depresyon, yaşam kalitesi ve disabilite arasındaki ilişki Gamze Gülsün Pala
Efficacy of physiotherapy and rehabilitation on adolescence with monosymptomatic nocturnal enuresis: case report Büşra İnal
Plantar Basınç Dağılımı ile Tek Ayak Denge Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yasemin Salkın
Hafif Zihinsel Engelli Adölesanlarda Düzenli Egzersiz Programının Motor Beceriler Üzerine Etkisi Gizem Boztaş
Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Koruyucu Fizyoterapi Eğitimin Fiziksel Aktivite Düzeyi, Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Alavuddin Kurbonboyev
Periferik arter hastalığında fonksiyonel egzersiz kapasitesi, yürüme mesafesi ve solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi İnci Hazal Ayas
18:00-19:00 Sözel Bildiri Sunumları 9 ( OP-113 / OP-122 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, Doç. Dr. Selda Başar
  50-70 Yaş arasındaki bireylerde propriosepsiyonun kinezyofobi, depresyon ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine etkisi Miray Ünal
  Profesyonel Futbolcularda Diz Çevresi Kas ve Tendon Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma Serkan Taş
  Servikal disk hernisine bağlı boyun ağrısında yüksek yoğunluklu lazer tedavisi (HILT)’nin etkinliğinin araştırılması Mustafa Yılmaz
  Kısa ve uzun süreli uçuş yapan hosteslerin fiziksel aktivite düzeyi, uyku ve yaşam kalitelerinin karşılaştırılması Tomris Duymaz
  Serebral palsi tanılı hastada ev programı ve boş zaman aktivitesinin motor fonksiyon ve yürüyüş üzerine etkisi Fulya İpek
  İnme Hastalarında Ayak–Ayak Bileği Ortezi (AFO)’nin Dinamik Dengeye Etkisi Elif Tuğçe Çil
  Serebral Palsi’li Çocukların Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ile Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki Özgün Kaya Kara
  Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Torakolumbal Fasyaya Uygulanan Fasya Mobilizasyonunun Kor Stabilite ve Esneklik Üzerine Kısa Süreli Etkileri: Pilot Çalışma Çağlar Soylu
  Aşırı aktif mesane sendromu olan ve olmayan kadınlarda uyku, yorgunluk ve psikolojik durumun karşılaştırılması Başak Kavalcı
  Spastik tip serebral palsi tanılı çocuklarda üst ekstremite selektif motor kontrolü ile üst ekstremite fonksiyonları arasındaki ilişki Şeyma Kilcioğlu
08:00-09:00 Kayıt
11:30-13:00 Öğle Yemeği
16:45-18:00 Sözel Bildiri Sunumları 6 ( OP-076 / OP-089 )
Moderatörler:
Prof. Dr. İsmihan Artan,   Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan
Ailelerin tutumları ve okul öncesi dönem çocuklarının risk ve riskli oyun hakkındaki algılarının arasındaki ilişkisinin incelenmesi Seda Bapoğlu Dümenci
  Annelerin Medya Araçlarının Sağlıkla İlgili Etkilerinin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Önerilerinin İncelenmesi Gül Kadan
  Yaşlı bireylerle çalışmak: X ve Y kuşağı hemşirelerin görüşlerine yönelik nitel bir çalışma Neşe Uysal
  Omurilik hasarlı bireylere verilen web tabanlı eğitimin komplikasyon kontrolü ve yaşam kalitesine etkisi Elif Ateş
  Periferik İntravenöz Katater ile İlişkili {Flebit} ve {İnfiltrasyon} Görülme Durumunun Değerlendirilmesine {Acil Servisten} Bir Bakış: Kesitsel Bir Çalışma Özgü Bakçek
  Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde tükenmişlik sendromu: Adana ili örneği Fügen Özcanarslan
  Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Çocuk Adalet Sistemi Hakkındaki Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Hülya Tokuç
  Hastanede Yatan Çocukların Uyku Alışkanlıklarının İncelenmesi Yeliz Suna Dağ
  Sağlık bilimleri alanında okuyan öğrencilerin mesleklerarası öğrenmeye hazırbulunuşluklarının belirlenmesi Kevser Özata
  Hemşirelerin Profesyonel Kimlik Gelişimine İlişkin Akademisyen Hemşirelerin Görüşleri: Odak Grup Çalışması Esin Cerit
  Rehabilitasyon Ve Bakım Merkezinde Çalışan Bakım Personeline Verilen Stres Yönetimi Eğitiminin Algıladıkları Stres Düzeyine Etkisi Esin Cerit
  Aşırı aktif mesaneli kadınlarda danışmanlık ve eğitim programının tedavi üzerine etkisi Gulsen Cayir
  Doğum Sonu Dönemdeki Kadınlarda Cinsel Fonksiyonun Belirlenmesi Ayten Şentürk Erenel
  Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-66 aylık çocukların problem davranışları ile bilişsel tempoları arasındaki ilişkinin incelenmesi Burcu Coşanay